KUTSU: Uudenmaan Psykologiyhdistyksen (UPSY) sääntömääräinen kevätkokous

Uudenmaan Psykologiyhdistyksen (UPSY) sääntömääräinen kevätkokous

Aika: ke 24.3.2020 klo 18.00

Paikka: etäkokous

Esityslista

I Kokouksen järjestäytyminen

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
 2. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat

 1. Toimintakertomus 2020
 2. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 2020
 3. Vahvistetaan tilinpäätös
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 5. Johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten täydentäminen v. 2021
 6. Johtokunnan kokoustarjoilujen korvaaminen herkkukoreilla tai muulla lahjalla
 7. Ilmoitusasiat
 8. Muut asiat
 9. Kokouksen päätös

Kevätkokous pidetään Teams-etäkokouksena. Valitettavasti verotuksellisista syistä kokoukseen osallistujille ei voida toimittaa kokoustarjoiluja. Ilmoittaudu kokoukseen 21.3. klo 23:59 mennessä osoitteessa: https://forms.gle/RRvNykG4c9aZ7x3C8. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki kokousta edeltävänä maanantaina.

Tervetuloa!

Upsyn syyskoulutus: Psykologien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen mentalisaatioteorian näkökulmasta

Upsyn syyskoulutus käsittelee tänä vuonna psykologien työhyvinvointia. Koulutusiltapäivän tavoitteena on tulla tutuksi mentalisaatioteorian ja sen käytännön soveltamisen kanssa työhyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutuksen tavoite on olla käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen, mentalisaation hengessä.

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä hahmottaa mielen aktiivista toimintaa itsessä ja toisissa ihmisissä. Toisin sanoen, se on pyrkimystä nähdä päällepäin näkyvän käyttäytymisen taakse ja pohtia, minkälaisia mielen tiloja käyttäytymisen takana on. Mentalisoiminen auttaa ymmärtämään toisia ihmisiä: kun voimme kiinnostua siitä, minkälaiset ajatukset, toiveet, pelot, uskomukset tai kokemukset motivoivat toisen käyttäytymistä, voimme tehokkaasti vähentää toiseen kohdistuvia väärintulkintoja.

Mentalisaatio ei kohdistu vain toisiin ihmisiin, vaan se on myös avain itsen ymmärtämiseen – toisin kuin usein luulemme, ei oma mielemme ole itsellemmekään läpinäkyvä. Mentalisaatiokyvyllä on keskeinen rooli työyhteisön ja sen yksittäisten jäsenten ihmisuhteissa, vuorovaikutuksessa ja työhyvinvoinnissa. Voimme tulla tietoisiksi mentalisaatiokykyyn vaikuttavista mekanismeista yksilön, työyhteisön, johtajuuden ja organisaation näkökulmista ja aktiivisesti harjoitella sitä. Tämä tervehdyttää vuorovaikutusta, motivoi yhteistyöhön sekä vahvistaa ja lähentää ihmissuhteita.

Kouluttajana toimii Nina Pyykkönen, PsL, erikoispsykologi, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti (Valvira, KELA), työnohjaaja (STOry), Suomen Mentalisaatioinstituutti / Mind Dynamics Oy

Koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 11.11.2020. Linkki koulutuksen seuraamiseen lähetetään osallistujien sähköpostiin 12.11 – tuplatarkistathan siis, että kirjoitat sähköpostiosoitteesi oikein! Ilmoittautumislinkki löytyy tämän viestin lopusta. Huomioithan myös, että ilmoittautuminen on sitova.

LYHYESTI:

MITÄ: Koulutusta psykologien työhyvinvoinnista Upsyläisille
MILLOIN: 13.11.2020 klo 12-15. Koulutuksesta tehdään myös tallenne, jonka linkki lähetetään ilmoittautuneille koulutuksen jälkeen.Tallenne on katsottavissa viikon ajan.
MISSÄ: Etänä
MITÄ MAKSAA: Ei mitään!
ILMOITTAUTUMINEN: Viimeinen ilmoittautumispäivä 11.11 mennessä seuraavalla lomakkeella: https://forms.gle/UG7rthnYBs3MNTnBAMikäli koulutukseen liittyen herää kysymyksiä, koulutusvastaavan tavoittaa parhaiten Upsyn sähköpostin kautta: upsy.info@gmail.com

Koulutusterveisin,

Ville Puonti

Upsyn koulutusvastaava

KUTSU: Upsyn syyskokous ke 21.10.2020 klo 18

Lämpimästi tervetuloa Upsyn syyskokoukseen! Kokous järjestetään ke 21.10.2020 klo 18 Ravintola Sipulissa (Kanavaranta 7, 00160 Helsinki) – myös etäosallistuminen on mahdollista!

Syyskokouksessa pääset vaikuttamaan siihen, mitä Upsy tekee vuonna 2021 ja sinun on mahdollista lähteä myös itse mukaan johtokunnan toimintaan. Paikan päällä olevat pääsevät myös nauttimaan myös herkullisesta illallisesta. Kokouksen tarkempi esityslista on katsottavissa täällä: http://upsy.psyli.fi/wp-content/uploads/2020/10/Syyskokous2020Esityslista.pdf

Etsimme vuodelle 2021 uusia jäseniä ja varajäseniä Upsyn johtokuntaan. Kiinnostaako sinua koulutukset, edunvalvonta tai virkistystoiminta?  Olet juuri kaipaamamme henkilö! Johtokunnassa voi toimia, olet sitten ensikertalainen, kokenut konkari tai vaikka opiskelija!  Kaipaamme erityisesti tulevalle kaudelle uusia johtokuntalaisia, sillä osa nykyisistä johtokuntalaisista siirtyy eteenpäin johtokuntapuuhista.

Johtokunnassa pääset päättämään muun muassa Upsyn järjestämistä tapahtumista ja koulutuksista. Johtokunnassa pääset vaikuttamaan myös Uudellamaalla toimivien psykologien edunvalvontaan, sillä johtokunta pitää yhteyttä liiton hallitukseen ja toimistoon jäsentensä edunvalvonnan merkeissä.

Johtokunnan kokouksia järjestetään noin kerran kuukaudessa Psykologiliiton toimistolla Helsingin Bulevardilla ja kokouksiin voi osallistua myös etänä. Johtokunnassa toimiminen antaa mahdollisuuden tutustua muilla aloilla toimiviin psykologeihin ja nähdä kollegoita tasaisin väliajoin. Tule mukaan tekemään Upsystä itsesi näköinen järjestö!

Jäikö jotain kysyttävää? Haluatko tietää lisää? Mukaan toimintaan voi lähteä, vaikka et pääsisi kokoukseen paikalle. Ota rohkeasti yhteyttä upsy.info@gmail.com

Osallistuminen kokoukseen etänä on mahdollista oheisen Teams-linkin kautta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIxN2QyZmUtM2IyNS00MTYwLWEzN2EtYTdhYzNmMzY4M2Uz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%22ffc768c4-0300-4f9e-a973-95654852b0c5%22%7d

Turvallisuussyistä pyydämme, että myös etänä osallistuvat ilmoittautuvat alla olevalla ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautuminen syyskokoukseen 12.10.2020 mennessä lomakkeella osoitteessa: https://forms.gle/VGXnJoUuZzVu2imr7

Tervetuloa mukaan!

Uudenmaan psykologiyhdistyksen puolesta, 

Ville Puonti, Upsyn viestintävastaava