ALAKOULUIKÄISEN LAPSEN TUNNE-ELÄMÄN ARVIOINTI

Perjantaina 3.6.2016 Upsy järjestää koulutusta aiheesta: ALAKOULUIKÄISEN LAPSEN TUNNE-ELÄMÄN ARVIOINTI. Koulutuksessa käsitellään mm. kuinka psykologi voi arvioida lapsen oirekuvaa haastattelemalla sekä arvioimalla perhesuhteita, lapsen kiintymyssuhteita, varhaisia haitallisia skeemoja ja tunteiden säätelykeinoja. Koulutuksen suosio on ollut suuri ja paikat täyttyivät ensimmäisten ilmoituspäivien aikana.