Upsyn sääntömääräinen kevätkokous

Kutsu Uudenmaan Psykologiyhdistys ry:n (UPSY)

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00

Paikka: Ravintola Mamma Rosa, Runeberginkatu 55, HELSINKI

Esityslista

I Kokouksen järjestäytyminen
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
2. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat
5. Toimintakertomus 2014
6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 2014
7. Vahvistetaan tilinpäätös
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
9. Ilmoitusasiat
10. Muut asiat
11.Kokouksen päätös

Ilmoittautuminen 6.3.2015 mennessä netti-lomakkeella osoitteessa http://goo.gl/forms/u2tmMmvOlI

Ruokailua varten kerro mahdolliset erikoisruokavaliot.

Olet sydämellisesti tervetullut!

Upsyn johtokunta